9.3 9 ,3 91 reviews Alle reviews

Prinsjesdag 2017

De gevolgen voor de woningmarkt

Prinsjesdag 2017

Tradities én positief geluid!

Prinsjesdag, een dag vol tradities! De hoedjesparade, troonrede en het driewerf hoera voor de koning. Geheel traditiegetrouw, lag de inhoud van het koffertje van demissionair minister Dijsselbloem (Financiën) al vóór Prinsjesdag op straat. Benieuwd naar de plannen voor de woningmarkt?


Demissionair kabinet

De presentatie van de plannen van een demissionair kabinet. Menigeen heeft zich het nut van deze Prinsjesdag afgevraagd. Wij vingen zelfs geluiden op of deze traditionele dag in dit geval niet moest worden verplaatst naar een later moment. Deze discussie achter ons latend kijkt Kok & Heijkamp Makelaars liever naar de feiten en de plannen die zijn gemaakt voor de woningmarkt in 2018. Wij zetten de belangrijkste maatregelen graag voor u op een rij.


Maximale hypotheek omlaag naar 100 %

Het maximale bedrag dat u mag lenen voor de aankoop van een woning staat op dit moment op 101% van de waarde van de woning. Per 1 januari 2018 wordt dit percentage verlaagd naar 100%. Dit betekent dat u meer eigen geld nodig heeft om de bijkomende kosten - zoals overdrachtsbelasting en financieringskosten- te financieren. 


Aanpassing NHG-grens

De NHG-grens wordt in 2018 gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs.Maximumtarief hypotheekrenteaftrek omlaag

Het maximale tarief waartegen de hypotheekrente aftrekbaar is, wordt per 1 januari 2018 weer iets verder verlaagd naar 49,5%. Het huidige percentage staat op 50%.


Restschuldregeling vervalt

Per 1 januari 2018 wordt een restschuld financieren duurder. De fiscale restschuldlening vervalt en vanaf dat moment zijn rente en kosten van restschulden niet meer fiscaal aftrekbaar. De restschuldlening blijft wel van toepassing voor restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. De duur van deze aftrek is 15 jaar. Rente en kosten zijn alleen aftrekbaar over restschulden die zijn ontstaan in verband met de verkoop van een voormalige eigen woning. 


Stijging WOZ-waarde

In 2018 stijgt de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met 5 tot 7%. De WOZ-waarde is van invloed op de hoogte van een aantal belastingen voor huiseigenaren. Denk hierbij aan de OZB, eigenwoningforfait (inkomstenbelasting) en ook de schenk- en erfbelasting.  Positief geluid?!

Wij zijn begonnen met de minder leuke maatregelen. Dan hebben we het slechte nieuws maar gehad. Want na het lezen van bovengenoemde punten gaat bij u wellicht niet direct de vlag uit. Toch is er ook veel positief nieuws en daar richten wij ons graag op! 

“Ons land staat er stukken beter voor dan bij de start van het kabinet in 2012.” Aldus koning Willem-Alexander in de eerste passage van de Troonrede. Een positief geluid dus, over de economische groei die Nederland in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Dit zien we onder andere terug in de koopkracht die met gemiddeld 0,6 procent toeneemt. Maar er wordt ook geïnvesteerd in veiligheid, (verpleeghuis)zorg en onderwijs. En er is goed nieuws voor tweeverdieners!


Meer hypotheekruimte voor tweeverdieners

Het inkomen van de partner mag vanaf 2018 voor 70% meetellen bij een hypotheekaanvraag. Op dit moment is dat nog 60%. Miljoenennota, Rijksbegroting en Troonrede

In dit artikel hebben wij de belangrijkste kabinetsplannen met betrekking tot de woningmarkt voor u uitgelicht. Bent u benieuwd naar de inhoud van de Miljoenennota, wilt u de Troonrede nog eens nalezen of de Rijksbegroting voor 2018 inzien? Dan verwijzen wij u graag naar de Prinsjesdag stukken van de Rijksoverheid.

Op de hoogte blijven van het actuele nieuws op de woningmarkt?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!