9.3
9390 reviews
Bekijk alle

Joanne van de Ridder

is aan het typen..

Goedemorgen, kan ik u ergens mee helpen?

1

Privacyverklaring

Kok & Heijkamp Makelaars


Kok & Heijkamp Makelaars B.V. statutair gevestigd te Nunspeet en kantoorhoudende te Nunspeet en op ’t Harde, hierna te noemen “Kok & Heijkamp Makelaars”, ten deze vertegenwoordigt door de heer M. Kok. Kok & Heijkamp Makelaars verwerkt uw persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensverwerking. In deze Privacyverklaring informeert Kok & Heijkamp Makelaars u over de wijze waarop Kok & Heijkamp Makelaars uw persoonsgegevens verwerkt en voor welk doel. Tevens informeert Kok & Heijkamp Makelaars hoe u uw persoonsgegevens kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Kok & Heijkamp Makelaars worden aangeboden op www.kok-heijkamp.nl.


Artikel 1. Beveiliging en kwaliteit van uw gegevens

Kok & Heijkamp Makelaars streeft ernaar om de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van uw persoonlijke gegevens te bewaken. Kok & Heijkamp Makelaars heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die Kok & Heijkamp Makelaars verwerkt.


Artikel 2. Welke gegevens legt Kok & Heijkamp Makelaars vast en waarom?


→ Wanneer u een gratis waardebepaling aanvraagt

Uw naam voor de persoonlijke tint.
Uw adres, postcode en plaats voor de desbetreffende locatie waar de makelaar wordt verwacht bij afspraak.
Uw telefoonnummer en e-mailadres om contact met u op te kunnen nemen voor het inplannen van een afspraak.
Type woning zodat de makelaar zich vooraf kan informeren over de woning.


→ Wanneer u een taxatie aanvraagt

Uw naam voor de persoonlijke tint.
Uw adres, postcode en plaats om de juiste gegevens te hebben van u als opdrachtgever.
Uw telefoonnummer en e-mailadres om contact met u op te kunnen nemen voor het inplannen van een afspraak.

Uw opmerking zodat Kok & Heijkamp Makelaars op de hoogte is van eventuele aanvullende informatie.


→ Wanneer u zich inschrijft

Uw naam voor de persoonlijke tint.
Uw adres, postcode en plaats om contact met u op te kunnen nemen over een beschikbare woning/een fysieke brochure bij u te deponeren.
Uw telefoonnummer en e-mailadres om contact met u op te kunnen nemen over een beschikbare woning.


→ Wanneer u een contactverzoek indient

Uw naam voor de persoonlijke tint.
Uw adres, postcode en plaats om aan het gehele contactverzoek te kunnen voldoen.
Uw telefoonnummer en e-mailadres om aan het contactverzoek te kunnen voldoen.
Uw opmerking zodat Kok & Heijkamp Makelaars op de hoogte is waarom u contact wenst.


→ Wanneer u zich inschrijft voor de maandelijkse nieuwsbrief

Uw naam voor de persoonlijke tint.
Uw e-mailadres om de mailing op de juiste plek te bezorgen. De e-mailing wordt één keer per maand verstuurd en bij uitzondering ter gelegenheid van bijvoorbeeld een evenement of informatieverstrekking. Ontvangt u liever geen mailing meer? Het uitschrijven kan eenvoudig door Kok & Heijkamp Makelaars te bellen of een e-mail te sturen of via de link die altijd onderaan de mailing wordt getoond.


→ Adverteren in magazine WOON
Uw naam voor de persoonlijke tint.
Uw adres, postcode en plaats om een fysieke Woon bij u te deponeren.
Uw telefoonnummer en e-mailadres om aan het contactverzoek te kunnen voldoen.
Uw opmerking zodat Kok & Heijkamp Makelaars op de hoogte is van eventuele aanvullende informatie


Artikel 3. Link naar andere sites

www.kok-heijkamp.nl bevat links naar websites van andere partijen. Kok & Heijkamp Makelaars draagt geen verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.


Artikel 4. Cookies

Kok & Heijkamp Makelaars maakt middels haar website www.kok-heijkamp.nl gebruik van cookies. Kok & Heijkamp Makelaars slaat deze cookies op in uw informatiedrager (PC, telefoon, tablet etc.). Een cookie is een klein tekstbestand. Functionele cookies worden geplaatst teneinde van het gebruiksgemak van www.kok-heijkamp.nl. Analytische cookies worden toegepast om het gebruik van www.kok-heijkamp.nl te analyseren. Social media cookies worden toegepast om vacatures of webpagina’s via social media te delen. U hebt de mogelijkheid om cookies uit te schakelen. Dit kan het gebruiksgemak van www.kok-heijkamp.nl beïnvloeden. Om cookies uit te schakelen in uw browser of op uw computer, dient u die zelf uit te schakelen of te verwijderen.


Artikel 5. Doorgifte aan derden

Kok & Heijkamp Makelaars gaat zorgvuldig met uw gegevens om en verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij:
- Kok & Heijkamp Makelaars afhankelijk is van derde partijen om de gevraagde dienst te leveren. Met deze derde partijen heeft Kok & Heijkamp Makelaars een verwerkersovereenkomst gesloten. Hieronder vallen IT-dienstverleners, administratiekantoren, makelaarssoftware, hypotheekkantoren, media- en advertentiebureau’s en overige aanverwante organisaties. Daarin is bepaald hoe deze derden op een verantwoorde wijze omgaan met uw persoonsgegevens.

- Kok & Heijkamp Makelaars op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


Artikel 6. Beveiliging van gegevens

Kok & Heijkamp Makelaars maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures. Onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van de informatie die Kok & Heijkamp Makelaars ontvangt.


Artikel 7. Aansprakelijkheid van Kok & Heijkamp Makelaars

Kok & Heijkamp Makelaars heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die Kok & Heijkamp Makelaars verwerkt. Kok & Heijkamp Makelaars accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.


Artikel 8. Bewaartermijn

Kok & Heijkamp Makelaars bewaart persoonsgegevens gedurende 5 jaar na uw laatste contact met Kok & Heijkamp Makelaars. Tenzij Kok & Heijkamp Makelaars op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens korter of langer te bewaren.


Artikel 9. Wijziging privacyverklaring

Kok & Heijkamp Makelaars behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op www.kok-heijkamp.nl gepubliceerd worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.kok-heijkamp.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacyverklaring. Kok & Heijkamp Makelaars raadt u aan de gepubliceerde Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.


Artikel 10. Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die Kok & Heijkamp Makelaars verwerkt. Ook kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te laten wijzigen, emailvoorkeuren aanpassen, gegevens te verwijderen of het gebruik beperken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Kok & Heijkamp Makelaars, middels onderstaande contactgegevens:Vestiging Nunspeet
Kroonlaan 2
8071 WE Nunspeet
0341-467 000
nunspeet@kok-heijkamp.nlVestiging ’t Harde
Eperweg 70
8084 HJ ’t Harde
0525-216 001
tharde@kok-heijkamp.nl