9.3 9 ,3 91 reviews Alle reviews

Eigen huis bouwen

Wie droomt er niet van?


Nieuwbouwwoning bouwen? Goed opletten!

Uw eigen huis laten bouwen. Wie droomt er niet van? Alles inrichten naar uw eigen smaak. Van baksteen tot dakpan en woonkamer tot zolder. Uw inrichting, uw keuze, uw droomhuis. Wilt u dat het een droomhuis blijft, let dan voor, tijdens en na de bouw goed op.


Voordelen van een nieuwbouwwoning

Een nieuwbouwwoning heeft voor veel mensen vooral voordelen. U hebt veel minder onderhoud aan uw woning. De woning voldoet aan de nieuwste veiligheidseisen en de woning is doorgaans goed geïsoleerd en daardoor energiezuiniger. Een nieuwbouwwoning vergt echter ook de nodige aandacht. Vanaf het slaan van de eerste paal tot aan de oplevering zult u betrokken moeten zijn en blijven om ervoor te zorgen dat alles naar wens verloopt.


Controle bouwplaats

Zorg daarom dat u zo nu en dan eens de bouwplaats oploopt om te controleren hoe de bouw verloopt en of het bouwbedrijf de afspraken die jullie hebben gemaakt ook echt nakomt. Zitten de stopcontacten op de juiste hoogte? Draait de deur de juist kant op? Zit de waterafvoer in de badkamer op de juiste plek? Dit is hét moment om er nog iets aan te doen wanneer afspraken niet worden nagekomen.


Extern advies

Accepteer ook dat u niet overal verstand van hebt. Bouwtechnische zaken zijn vaak complex van aard en controleren of deze goed zijn uitgevoerd kan soms lastig zijn. Schakel daarom een expert in die u kan helpen. Is de fundering goed geplaatst, zijn de leidingen goed gelegd, en geldt dat ook voor de vloerverwarming? Laat tijdens de bouw een expert langskomen om die punten te checken waar u geen ervaring mee hebt.
Gebruik deze expert gedurende de gehele bouw van de woning, maar ook tijdens de oplevering. Dat is namelijk het moment dat een lijst gemaakt gaat worden met alle gebreken, die vervolgens gemeld worden in het opleveringsrapport. Zodra uw handtekening onder die lijst komt te staan, gaat u akkoord met alles wat daarop staat. Komen er later gebreken aan het licht, die niet op de lijst staan, dan loopt u het risico dat de kosten voor reparatie niet meer verhaald kunnen worden.


De kosten van meerwerk

Let op dat een nieuwbouwwoning gevoelig is voor meerwerk. Iedere aanpassing kost extra geld. Een uitbouw, een zolderraam, een dakkapel. Maar ook verleggen van leidingen en aansluitingen is allemaal meerwerk. Dat geeft niet, maar het is goed om u er bewust van te zijn. Om de kosten uit meerwerk te beheersen, kunt u de meerwerklijst van het bouwbedrijf opvragen en zo uw eigen prioritering bijstellen. Pas ook op voor woekerprijzen. Tijdens de bouw bent u snel geneigd ‘ja’ te zeggen tegen een veel te hoge prijs omdat de druk hoog is. Het is echter soms voordeliger om de aanpassing in een later stadium uit te voeren door een ander bouwbedrijf, tegen een veel lager tarief.


Schadevergoeding bij overschrijden bouwtermijn

Wachten duurt vaak lang en helemaal als het om uw droomhuis gaat. De bouw kan zo een jaar in beslag nemen. De datum in de koopovereenkomst geeft u gelukkig een beetje zekerheid en iets om naar uit te kijken. Deze datum vertelt hoe lang de bouw van de woning mag duren. Natuurlijk zijn er altijd onvoorziene factoren waardoor de bouw stil kan komen te liggen. Feest- en vakantiedagen, maar ook strenge vorst kunnen de bouw voor een korte tijd stilleggen. Heeft het bouwbedrijf de termijn onrechtmatig overschreden, dan hebt u recht op een schadevergoeding. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt, staat vastgelegd in de koopovereenkomst.


NHG-grens omhoog

Wanneer u een woning koopt kan u, tot een bepaald aankoopbedrag, een hypotheek afsluiten met NHG. In 2018 staat de grens voor Nationale Hypotheek Garantie op €265.000. De NHG-grens is gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Omdat woningen meer waard worden, stijgt de NHG-grens mee met deze trend. Naar alle waarschijnlijkheid komt deze grens op 1 januari 2019 op €290.000 te staan.


Verborgen gebreken

Ondanks dat u voor en tijdens de bouw zeer betrokken bent geweest en tijdig hebt bijgestuurd, kan het zijn dat er na oplevering toch nog gebreken boven water komen. U hebt dan nog zes maanden de tijd om deze gebreken te melden. Het bouwbedrijf is dan verplicht deze alsnog te herstellen. Voor verborgen gebreken - gebreken die niet eerder ontdekt hadden kunnen worden - blijft de aannemer nog 5½ jaar aansprakelijk. Voor ernstige gebreken, zoals constructiefouten, zelfs nog twintig jaar.