9.3 9 ,3 91 reviews Alle reviews

Boeterente of aflosrente?​​​​​​​

​​​​​​​

Wanneer betaalt u een boeterente of aflosboete?

Hoe meer u aflost op uw hypotheek, hoe beter dat is. Toch? Want hoe meer u aflost, hoe lager uw maandlasten worden. Toch is het (bijna) volledig aflossen van uw hypotheek niet altijd interessant. U loopt namelijk het risico op boeterente of een aflosboete.


Verschil boeterente en aflosboete

Er zit een verschil in boeterente en aflosboete. Een boeterente betaalt u op het moment dat u vroegtijdig uw hypotheek ontbindt of extra aflost. U betaalt de bank een compensatie voor de inkomsten die zij nu mislopen. De aflosboete is een boete die het gevolg is het van afbouwen van de wet Hillen. 


Wet Hillen

De wet Hillen, in 2009 in het leven geroepen, zorgt ervoor dat u geen eigenwoningforfait als bijtelling op uw inkomen krijgt als u (bijna) geen hypotheek meer hebt. Hiermee werd het aflossen op de hypotheek gestimuleerd, in een periode waarin aflossen op de hypotheek nog niet verplicht was. Nu het aflossen op de hypotheek verplicht is, is ook de wet Hillen achterhaald. Deze wordt daarom vanaf 2019 in 30 jaar volledig afgebouwd. Het belastingnadeel komt in kleine stappen van 3,33% terug. Dit nadeel wordt ook wel een ‘aflosboete’ genoemd. 


Compensatie

Zodra u een hypotheek afsluit gaat u een contract aan met uw geldverstrekker. In dit contract staat vermeld hoe lang de rente vaststaat en hoeveel u jaarlijks boetevrij kunt aflossen. Op basis van deze afspraken weet de geldverstrekker hoeveel inkomsten zij uit de rente krijgt, gedurende de afgesproken looptijd. Er kan in een aantal gevallen worden afgeweken van deze afspraken.

  • Wanneer u meer wilt aflossen dan in het contract staat vastgelegd. Lost u meer af, dan loopt de geldverstrekker inkomsten mis.

  • Wanneer u de hypotheek vroegtijdig oversluit. Ook dan loopt de geldverstrekker geld mis.

In beide gevallen betaalt u dus een boete aan de geldverstrekker om de gemiste inkomsten te compenseren. Is dit nadelig voor u? Niet altijd. Uw maandlasten kunnen hierdoor drastisch verlagen, waardoor u de boete snel weer hebt terugverdiend. 

Advies voor uw persoonlijke situatie?
Kok & Van Asselt Hypotheken. Helder en onafhankelijk advies op maat.