9.4
9487 reviews
Bekijk alle

Joanne van de Ridder

is aan het typen..

Goedenavond, kan ik u ergens mee helpen?

1

Zuiderzeestraatweg West 129 in Doornspijk

432.500 v.o.n.
11 foto's
video
Omschrijving
UNIEKE KANS VOOR REALISATIE VAN UW ENERGIENEUTRALE WONING

Naar eigen architectuur bouwen op een royale, vrijstaande bouwkavel.

Aan de Zuiderzeestraatweg West in Doornspijk zijn een drietal bouwkavels ontwikkeld. De bouwkavels zijn respectievelijk ca. 1.825, 1.800 en 2.950 m2 groot en zijn geschikt voor de bouw van vrijstaande woningen. De bouwkavel van ca. 1.800 m2 wordt u te koop aangeboden. De kavel wordt omgeven door oude bomen hetgeen bijdraagt aan het historische karakter van de locatie. Aan de achterkant heeft u prachtige vergezichten over de weilanden.

Heeft u de wens om vrijstaand te wonen en een woning volledig zelf te ontwerpen? Bent u op zoek naar de comfort en de energiezuinigheid van een gasloos en wellicht zelfs energieneutrale woning? In Doornspijk kan uw wens werkelijkheid worden!

Het plangebied bevindt zich aan de zuidzijde van de kern Doornspijk; één van de vijf dorpskernen van de gemeente Elburg. Doornspijk ligt tussen Elburg en Nunspeet, twee plaatsen die veel voorzieningen en gezellige kernen bieden. Doornspijk bestaat grotendeels uit een agrarische gemeenschap en het dorp is één van de oudste van de Noordwest-Veluwe.

Het nieuwe erf, behorend bij de bouwkavels, dient groen en landschappelijk te worden ingericht. Zo moeten heggen en diverse solitaire bomen zorgen voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing. Gelet op het voorgaande wordt gesteld dat het plan ruimtelijk en functioneel gezien moet aansluiten bij de karakteristieken van het plangebied en haar omgeving.

De achterbuurman zal nog enkele schuren van zijn eigen terrein verwijderen waardoor er open zicht naar achteren ontstaat. In de verkooptekening is deze wijziging opgenomen.

Bouwregels:

De nieuw te bouwen woningen zijn allen georiënteerd naar de Zuiderzeestraatweg West en worden deels door de bestaande oprit en deels door een nieuwe oprit ontsloten aan de straat. De maximale goothoogte is 4 meter en de maximale bouwhoogte is 8 meter. De maximale inhoud per woning is bepaald op 750 m3 en de woningen dienen een minimale afstand van 5 meter tot de erfgrens te hebben.

Het gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen is bepaald op 150 m2 per woning. Bijgebouwen dienen minimaal 1 meter achter de voorgevel van de woning gebouwd te worden met een maximale goothoogte van 3 meter en een bouwhoogte van 6 meter.

Sloop bestaande opstallen:

Voor de bouwkavels zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Om tot bouwrijpe grond te komen dient rekening gehouden te worden met een indicatieve kostenpost van € 30.000,- per bouwkavel.

De locatie is thans nog bebouwd met agrarische opstallen. Er is een offerte t.b.v. het uitvoeren van de werkzaamheden om tot bouwrijpe grond te komen. Met deze offerte heeft u zekerheid over de uit te voeren werkzaamheden en daarmee gemoeide kosten.

Verdere informatie:

- Alle verkoopprijzen zijn vrij op naam, daarmee is overdrachtsbelasting niet van toepassing. Kosten voor sanering en bouwrijp maken zijn voor rekening van de koper.
- De verkoop is onder voorbehoud van gunning door de verkoper.
- De overdracht zal plaatsvinden bij Notariaat Pieltjes te Nunspeet.
Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs
432.500 v.o.n.  
Bouw
Soort woonhuis
Bouwgrond  
Type woonhuis
Bouwgrond  
Oppervlakten en inhoud
1 / 11 foto's
Video