9.4
9483 reviews
Bekijk alle

Joanne van de Ridder

is aan het typen..

Goedemorgen, kan ik u ergens mee helpen?

1

Investerings-subsidie duurzame energie, wat is er nieuw in 2023?

De weg naar 100% duurzame energie is nog lang en de subsidieregelingen worden steeds aangepast.

Wat zijn de wijzigingen voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing in 2023?

Energietransitie. De overheid maakt behoorlijk vaart met de transitie naar duurzame energie. De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is dan ook voor 2023 weer aangepast en voor meer mensen bereikbaar. Deze subsidieregeling is er voor isolatiemaatregelen, warmtepompen, zonneboilers en aansluiting op warmtenetten. De voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen, zijn met ingang van 1 januari 2023 verbeterd. Wat is er veranderd?


Aanvragen binnen 24 maanden

De termijn voor aanvragen is verlengd! Vanaf 2023 heeft de woningeigenaar 24 maanden de tijd om de subsidieaanvraag te doen. Let op. Deze termijn geldt alleen voor maatregelen die vanaf 1 januari 2022 zijn genomen.


Het voordeel. De langere termijn geeft de mogelijkheid om eerst één maatregel te nemen en mogelijk later nog een tweede. De subsidie kan bij een tweede maatregel extra toenemen.


Zakelijke gebruikers. Ook voor zakelijke gebruikers geldt in 2023 de ruimere termijn, maar deze moeten eerst de subsidie aanvragen en pas dan de maatregelen uitvoeren.

In 2023 kan er ook subsidie voor één isolatiemaatregel worden aangevraagd. Deze maatregel moet na 1 april 2022 zijn genomen. De subsidie is dan ongeveer 15% van de isolatiekosten. Wordt er binnen 24 maanden een tweede maatregel of meer maatregelen genomen, dan wordt het subsidiebedrag voor de eerste isolatiemaatregel verdubbeld tot ongeveer 30%. Tip. Woningeigenaren die na 1 april 2022 één isolatiemaatregel hadden genomen, kwamen eerder niet in aanmerking voor subsidie. Nu dus wel.


Nu ook voor elektrisch koken

Is de woning aangesloten op een warmtenet en is na 1 april 2022 de gasmeter verwijderd, dan kan er vanaf 1 januari 2023 subsidie voor een elektrische kookvoorziening worden aangevraagd. Deze subsidie bedraagt € 400. Let op. De subsidie is alleen mogelijk mits de eigenaar geen ISDE heeft gehad voor aansluiting op het warmtenet en mits de elektrische kookvoorziening na 1 april 2022 is aangeschaft. De elektrische kookvoorziening geldt bovendien niet als tweede maatregel. Wordt er bijv. een kookvoorziening geïnstalleerd nadat er glasisolatie is aangebracht, dan blijft voor de glasisolatie het lagere subsidiebedrag gelden.


Aanvraag

De subsidie kan worden aangevraagd via RVO.nl.


Verenigingen van Eigenaars. Vanaf 1 januari 2023 is er voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE). Alleen voor zonnepanelen en kleine windturbines kunnen VvE’s nog gebruikmaken van de ISDE.


Voor woningeigenaren geldt dat de termijn om ISDE aan te vragen, is verlengd naar 24 maanden en dat er ook subsidie voor slechts één isolatiemaatregel mogelijk is. Voor één isolatiemaatregel genomen na 1 april 2022 kan er alsnog subsidie worden aangevraagd en deze kan als tweede maatregel voor extra subsidie zorgen.