9.3 9 ,3 91 reviews Alle reviews

Makelaar Nico

beantwoordt de vraag van de maand

Een waarborgsom in de voorlopige koopovereenkomst...

is dit gebruikelijk?

Kort gezegd: dit is heel gebruikelijk. Een waarborgsom is een extra zekerheid naar de verkoper toe.


Hoe hoog is de waarborgsom?

De waarborgsom bedraagt meestal 10% van de koopsom. Dit bedrag wordt niet overgemaakt naar de verkopende partij, maar naar de notaris. De notaris houdt dit bedrag in depot. Gaat de koop niet door, zonder dat u een beroep kunt doen op een ontbindende voorwaarde, dan zal de notaris de waarborgsom overboeken naar de verkopende partij.


Waarborgsom of bankgarantie?

In veel gevallen zijn mensen niet in staat om deze financiële middelen op te brengen. In plaats van een waarborgsom kunt u daarom ook kiezen voor een bankgarantie. Geeft een bankinstelling een bankgarantie af, dan garanderen zij dat op eerste verzoek van de notaris het garantiebedrag wordt voldaan. Het garantiebedrag zal u dan aan de geldverstrekker moeten terugbetalen. Dit geschiedt meestal in de vorm van een lening. Voor het afgeven van een bankgarantie wordt door de bankinstelling een vergoeding gevraagd.”

Onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen?

In onze nieuwsbrief leest u over actualiteiten op de woningmarkt, beantwoorden wij veelgestelde vragen en presenteren wij ons meest actuele aanbod.