9.3 9 ,3 91 reviews Alle reviews

Vergelijk hypotheekverstrekkers

op basis van looptijdrente


De Nationale Hypotheekbond lanceert looptijdrente.nl

Geldverstrekkers vergelijken op basis van de werkelijke rentelasten, gedurende de looptijd van de hypotheek


Vervallen renteopslag

Op dit moment zijn er meerdere websites waar consumenten geldverstrekkers kunnen vergelijken. De berekeningen via deze websites zijn echter vaak gebaseerd op de aanvangsrente bij het afsluiten van de hypotheek en niet over de te betalen rente gedurende de looptijd van de hypotheek. En dus wordt er geen rekening gehouden met het komen te vervallen van eventuele renteopslag. Door het berekenen van de looptijdrente, waarbij rekening wordt gehouden met het verminderen en eventueel vervallen van de renteopslag, krijgt de consument een veel realistischer beeld van de werkelijke totale kosten van de hypotheek en vallen deze doorgaans aanzienlijk lager uit.

Risico

Renteopslag wordt door geldverstrekkers bij aanvang van de hypotheek opgelegd, zodat de geldverstrekker minder risico loopt. De rente is daarom in de eerste periode vaak hoger. Op het moment dat het risico daalt, bijvoorbeeld door aflossing op de hypotheek, wordt ook de renteopslag verlaagd. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. De consument kan zelf een aanvraag doen bij de geldverstrekker, de renteopslag wordt automatisch verlaagd of de renteopslag wordt verlaagd na het verstrijken van de rentevaste periode. Looptijdrente.nl gaat er tijdens het bereken van de rente in alle gevallen vanuit dat de renteopslag automatisch wordt verlaagd.

Aanbieders vergelijken

Op de website kunnen consumenten de maandlasten berekenen op basis van de aanvangsrente en op basis van de looptijdrente. Zo heeft de consument altijd inzichtelijk welke geldverstrekker voor hem het meest voordelig is gedurende de gehele looptijd van de hypotheek. Deze berekeningen gelden vooral voor annuïtaire en lineaire hypotheken. Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt niet tot nauwelijks afgelost, waardoor ook automatische daling van de de renteopslag niet van toepassing is. Hypotheken met NHG vallen ook buiten deze vergelijking, omdat deze al in een heel lage risicoklasse zitten.

Kijk op voor meer informatie op www.looptijdrente.nl