9.3 9 ,3 91 reviews Alle reviews

De notaris

een onmisbare schakel!

Wat doet een notaris eigenlijk voor u?


Wanneer u een woning koopt, is de notaris de laatste schakel in het aankoopproces. Om de overdracht definitief te maken, komt u niet onder het ‘toeziend oog’ van de notaris uit. Maar wat doet een notaris eigenlijk precies voor u?

Zodra u met de verkopende partij tot overeenstemming bent gekomen over de koop van een woning, tekenen beide partijen het ‘voorlopig’ koopcontract. In dit voorlopig koopcontract staan, naast alle persoonsgegevens, alle afspraken vastgelegd. Bijvoorbeeld de koopsom, datum van overdracht en de ontbindende voorwaarden. Het ‘voorlopig’ koopcontract is eigenlijk een verkeerde uitdrukking. De overeenkomst is rechtsgeldig. Het kan echter door de koper binnen 3 werkdagen na ondertekening worden opgezegd. Ook als eventuele ontbindende voorwaarden van kracht worden, kan de overeenkomst worden ontbonden. Dit ondertekende koopcontract wordt verstuurd naar de notaris. De koper heeft in principe het recht om een notaris te kiezen. In de meeste gevallen zal de koper ook deze kosten betalen (Kosten Koper). Bij nieuwbouwprojecten wordt de notaris meestal door de projectontwikkelaar/aannemer aangedragen. Bij een vrij op naam prijs komen de notariskosten voor rekening van de verkoper.

Onderzoek

Voor de overdracht zijn er een aantal zaken die door de notaris worden onderzocht (recherche). Er wordt in het Kadaster gecontroleerd of alle gegevens van de woning kloppen, hij controleert of er hypotheken of beslagen op de woning rusten. Ook het faillissementsregister, het huwelijksgoederenregister en eventueel de registers van de Kamer van Koophandel worden geraadpleegd. Door dit onderzoek weet u zeker dat de woning straks van u is en of er onverwachte lasten betaald moeten worden. 

Leveringsakte

De leveringsakte, ook wel transportakte genoemd, zorgt ervoor dat het eigendom overgaat van verkoper naar koper. De leveringsakte moet in overeenstemming zijn met de eerder getekende koopakte. De akte wordt ondertekend door de verkoper, de koper en de notaris. Pas als de notaris een afschrift van de leveringsakte heeft ingeschreven bij het Kadaster en de openbare registers is de eigendomsoverdracht compleet.

Hypotheekakte

De hypotheekakte is het contract tussen de koper en de hypotheekverstrekker voor het afsluiten van de hypotheek. Hierin staat dat de woning het onderpand is van de geldlening. Verder wordt uiteraard het hypotheekbedrag genoemd, de rentevastperiode en afspraken over aflossing van de lening, maar ook zaken die niet zijn toegestaan, bijvoorbeeld verhuur van de woning. De hypotheekakte wordt getekend door zowel de koper als de hypotheekverstrekker. In veruit de meeste gevallen zal de hypotheekverstrekker volmacht verlenen aan de notaris om hiervoor te tekenen.

Financiële afhandeling

Na het tekenen van de akten draagt de notaris zorg voor de financiële afhandeling. Hij zorgt dat de verkoper de koopsom van de woning ontvangt, dat de overdrachtsbelasting wordt afgedragen en dat de overige kosten worden voldaan. Een notaris is vrij in het berekenen van zijn tarieven. Het is dus zinvol om vooraf bij een aantal notarissen een offerte op te vragen.  

Onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen?

In onze nieuwsbrief leest u over actualiteiten op de woningmarkt, beantwoorden wij
veelgestelde vragen en presenteren wij ons meest actuele aanbod.