9.3 9 ,3 91 reviews Alle reviews

Makelaar Martin

beantwoordt de vraag van de maand

Drie dagen bedenktijd

Drie dagen bedenktijd voor de koper, wat houdt dat eigenlijk in?

"De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd houdt in dat u als koper, zonder opgaaf van redenen, de koop kunt ontbinden. De bedenktijd van drie dagen gaat in zodra een kopie van de getekende koopovereenkomst aan de koper ter hand is gesteld. De bedenktijd kan langer duren dan drie dagen als deze eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. Hiervoor zijn regels opgesteld. Wij kunnen u precies aangeven tot wanneer de bedenktijd loopt."

Onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen?

In onze nieuwsbrief leest u over actualiteiten op de woningmarkt, beantwoorden wij veelgestelde vragen en presenteren wij ons meest actuele aanbod.