9.4
9487 reviews
Bekijk alle

Joanne van de Ridder

is aan het typen..

Goedenavond, kan ik u ergens mee helpen?

1

Nieuwbouwproject

Bouwkavels in doornspijk
Zuiderzeestraatweg West 129

Unieke kans voor realisatie van uw energieneutrale woning

Drie bouwkavels op een landelijke locatie

Aan de Zuiderzeestraatweg West in Doornspijk worden u een drietal bouwkavels aangeboden. De bouwkavels zijn respectievelijk ca. 1.825, 1.800 en 2.950 m2 groot en zijn geschikt voor de bouw van vrijstaande woningen. Deze vrijstaande woningen mogen naar eigen inzicht en architectuur worden gebouwd.

Heeft u de wens om vrijstaand te wonen en een woning volledig zelf te ontwerpen? Bent u op zoek naar de comfort en de energiezuinigheid van een gasloos en wellicht zelfs energieneutrale woning? In Doornspijk kan uw wens werkelijkheid worden!


Bouwregels:

De nieuw te bouwen woningen zijn allen georiënteerd naar de Zuiderzeestraatweg West en worden deels door de bestaande oprit en deels door een nieuwe oprit ontsloten aan de straat. De maximale goothooge is 4 meter en de maximale bouwhoogte is 8 meter. De maximale inhoud per woning is bepaald op 750 m3 en de woningen dienen een minimale afstand van 5 meter tot de erfgrens te hebben.


Het gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen is bepaald op 150 m2 per woning. Bijgebouwen dienen minimaal 1 meter achter de voorgevel van de woning gebouwd te worden met een maximale goothoogte van 3 meter en een bouwhoogte van 6 meter.


Sloop bestaande opstallen:


Voor de bouwkavels zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Om tot bouwrijpe grond te komen dient rekening gehouden te worden met een indicatieve kostenpost van € 30.000,- per bouwkavel.


De locatie is thans nog bebouwd met agrarische opstallen. Er is een offerte t.b.v. het uitvoeren van de werkzaamheden om tot bouwrijpe grond te komen. Met deze offerte heeft u zekerheid over de uit te voeren werkzaamheden en daarmee gemoeide kosten.


Verdere informatie:

- Alle verkoopprijzen zijn vrij op naam, daarmee is overdrachtsbelasting niet van toepassing. Kosten voor sanering en bouwrijp maken zijn voor rekening van de koper.


- De verkoop is onder voorbehoud van gunning door de verkoper.


- De overdracht zal plaatsvinden bji Notariaat Pieltjes te Nunspeet.

Doornspijk, dat is waar het heerlijk wonen is!


Het plangebied bevindt zich aan de zuidzijde van de kern Doornspijk; één van de vijf dorpskernen van de gemeente Elburg. Doornspijk is gelegen tussen in het zuiden de Veluwe en in het noorden voorheen de Zuiderzee en tegenwoordig Flevoland. Doornspijk bestaat grotendeels uit een agrarische gemeenschap en het dorp is één van de oudste van de Noordwest-Veluwe.

Het nieuwe erf, behorend bij de bouwkavels, dient groen en landschappelijk te worden ingericht. Zo moeten heggen en diverse solitaire bomen zorgen voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing. Gelet op het voorgaande wordt gesteld dat het plan ruimtelijk en functioneel gezien moet aansluiten bij de karakteristieken van het plangebied en haar omgeving.

De achterbuurman zal nog enkele schuren van zijn eigen terrein verwijderen waardoor er open zicht naar achteren ontstaat. In de verkooptekening is deze wijziging opgenomen.


3 vrijstaande kavels


1 bouwkavel van ca. 1.825 m2
€ 437.500,- V.O.N.

1 bouwkavel van ca. 1.800 m2
€ 432.500,- V.O.N.

1 bouwkavel van ca. 2.950 m2
€ 475.000,- V.O.N.

klik bovenstaand voor download

klik bovenstaand voor download

klik bovenstaand voor download

klik bovenstaand voor download

klik bovenstaand voor download

‘Royaal en duurzaam wonen’


Zuiderzeestraatweg West 129 te Doornspijk

Enkele mogelijkheden uitgebeeld
​​​​​​​Let op: ontwerpen dienen te worden goedgekeurd door gemeente Elburg.


in verkoop namens:

N.O.M. & Heerenzijl Vastgoed uit Nunspeet

Wilt u meer weten?. info@kok@heijkamp.nl of stel hier eenvoudig uw vraag.